Govor

Hvala. Saša Magazinović, ispravka krivog navoda.