Govor

Hvala predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici. Naš ustavnopravni sistem u BiH dobro je regulisao procedure imenovanja i razrješenja predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara. Ustav BiH je vrlo jasan, predsjedavajućeg Vijeća ministar imenuje Predsjedništvo BiH, potvrđuje ga ovaj Dom, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zatim predsjedavajući Vijeća ministara imenuje ministre, mi to, i zamjenike, i ovaj Dom to potvrđuje. Takođe naš Poslovnik od člana 153. do 159. je jasno propisao proceduru kako i na koji način se pokreće eventualno rekonstrukcija Vijeća ministara. Ono što smo mi očekivali kao Klub poslanika SDA i ono što je za nas nedopustivo, a to je da nismo imali obraćanje po ovom pitanju predsjedavajućeg Vijeća ministara, kao šefa vrhovne izvršne vlasti, jer je on to po Ustavu trebao, on je predložio, imenovao ministre i trebao da se izjasni oko ovog. To je bila i mogućnost po članu 155. Ponašanje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenika ministra civilnih poslova je nešto zaista što je nedopustivo. To je direktno kršenje propisanih mjera, to je nešto što je nanijelo ružnu sliku samim ministrima, Vijeću ministara i to je nešto što treba sankcionisati i niko ovdje niti treba pokušati, niti može braniti takvo jedno ponašanje, pogotovo kada je većina građana u BiH striktno se pridržavala tih mjera. Ono što možemo konstatovati, to je jedna direktna krivična, politička i moralna odgovornost. Očekivali smo, kao što su moji prethodnici kazali, da će i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik ministra civilnih poslova podnijeti ostavku prema predsjedavajućem Vijeća ministara i da nas on ovdje oko toga izvjesti i da onda povedemo jednu takvu raspravu. Napominjem, da su osobe kao što je hirurg i dekan Poljoprivrednog fakulteta, koje su bile prisutne na tom, kako se naziva dernek, ovaj, korona-partiju, podnijeli ostavke, odnosno smijenjeni, tako je trebalo i ostali da slijede. Naravno, ohrabrujuća je izjava bila i lidera SNSD-a, predsjednika Milorada Dodika koji je rekao da će povući poteze i mi smo očekivali da se pokaže jedna principijelnost u tom, u takvom jednom stavu. Ono što ne mogu, a da se ne osvrnem na diskusije kolege Arnauta i kolege Saše Magazinovića i Heleza, mislim da kolega Arnaut kada se, kada je diskutovao o ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je takve hvalospjeve napravio, toliko ga pohvalio, da čovjek ne može da povjeruje da je njegov potpis ovdje kad je u pitanju traženje smjene tog ministra. Ne znam odakle tolika potreba, da li je to posipanje pepelom ili je to ustvari svojevrsna trgovina, ono što želi da pripiše SDA, pokušaj da sutra sa tim istim ministrom pravi određene dilove, trgovine itd. Ako ste pokrenuli takvu jednu incijativu, mislim da niste bili na jednom nivou kad je u pitanju kritički osvrt na sve ono što se dešavalo, a pogotovo izjava Saše Magazinovića da mi nikada nismo imali boljeg ministra, evo čovjek je pola godine, znači, da je bacio u sjenu sve one koji su bili prije njega, a ovdje vidim da je i Mirko Šarović potpisnik ove inicijative, koji je bio dugo vremena na čelu tog ministarstva. Naravno, da nemamo nikakve trgovine, niti bilo kakvih dilova sa SNSD-om u pogledu imenovanja ili neimenovanja ministra sigurnosti. Mi i dalje pozivamo SBB da predloži kandidata za ministra sigurnosti i ... kao što vidite uopće ne žurimo sa tom inicijativom da se popuni to upražnjeno mjesto. Onda se postavlja jedno pitanje – zašto niste glasali za takvog ministra kvalitetnog kad je bilo imenovanje Vijeća ministara, koji evo ima takve dobre rezultate? I ono što ne mogu, a da na kraju ne završim, Vi ste, kolega Arnaut, a i kolega Helez, više uputili kritike kadrovima SDA, kao što je ministar vanjskih poslova, predjsedniku, gospodinu Izetbegoviću i Fadilu Novaliću, nego li što ste uputili kritike ministru vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa i zamjeniku ministra civilnih poslova. Hvala.