Govor

Da, naravno. Evo, prvo drago mi je da smo razjasnili ovu stvar što se tiče zakona i kolege iz Federacije koji su potpisali inicijativu, sad da ne govorim, da nikoga ne, ovaj, ... su također zapanjeni da ne postoji kršenje zakona ili mjere kod slučaja zamjenika ministra, znači ne postoji. Vi ste to sami priznali i sad ste prebacili na moralnu odgovornost. E saću da vam kažem. Ja imam jedini pravi štetu od tog postupka,