Govor

Hoću da vam kažem nije sve u tome, dajte vidite .... /isključen mikrofon/...