Govor

Pa da, ispravka da nije sve, da nije čitava suština je li povrijedio nekakav zakon ili nije povrijedio nekakav zakon. Pa to bi onda utvrđivao sud, ne bi se mi bavili pitanjem ovdje toga i ne bi o tome raspravljali ovdje ako je povrijeđen zakon i ako je povrijeđen sud. Švedska ministrica kulture, dala ostavku kad je otkriveno za školstvo, eto bosanskohercegovačkog je porijekla, nakon što je policija zaustavila i otkrila da ima 0,2 promila alkohola u krvi. Ma poziv, ali vidite, 0,2 promila alkohola u krvi, mogla je reći