Govor

Hvala predsjedavajući. Složio bih se ovo sada što je govorio Branislav Borenović i nije pitanje odgovornosti samo ono, navedite mi član, navedite mi propis koji je povrijeđen, je li, ne znam ni ja, komunalna policija intervenisala ili nije. Pa mi sad govorimo ovdje da trebamo držati neko dostojanstvo, neki dignitet itd. i niko to više ne mora, je li tako. Pa gospodine Stevandiću, evo dozvolite mi, da samo kažem da je francuska ministarka, da ne govorim imena sada ovdje, da ne čitam, da uzimam vrijeme, spoljnih poslova dala ostavku kad se s godišnjeg odmora umjesto redovnim letom vratila privatnim avionom turskog biznismena. Nikakav postupak nije vođen protiv nje, nikakav postupak nije vođen ni krivični, ni kakav. Zamjenica švedskog premijera, sad već bivša, dobrovoljno je dala ostavku nakon što je otkriveno da je službenom karticom platila čokoladu i pelene, iako je taj novac odma namirila na službenu karticu...