Govor

Sada se čujemo, je li tako. Uvaženi poslaniče Stevandiću nema potrebe da se nervirate na bilo koji način, Vi vidim da pjenite, nervirate se, nema potrebe za tako nešto, mi ne govorimo ovdje o krivičnoj odgovornosti. Krivičnu odgovornost, ukoliko je bude, to ne utvrđuje ovaj Predstavnički dom, utvrđuje je neko drugi i o tom potom, vidjećemo da li, znači u to ne ulazim i o tome ne govorim. Vi ste rekli da Vam se to ne sviđa i meni se ne sviđa, ako Vam se ne sviđa, a to je Vaš kandidat za zamjenika ministra, koji je izabran u ovom Domu, što ne pokrenete određene sankcije prema njemu. Vi to treba da uradite, gospodine Stevandiću, priznali ste sada da to što je urađeno nije primjereno, da Vam se ne sviđa, a i da sad ste šef te političke organizacije, stranke, sami povucite uvaženog, evo, zamjenika ministra i onda bi Vam u potpunosti vjerovao.