Govor

Gospodin Šarović, ispravka krivog navoda. Treba paziti na vrijeme, ovo se odnosi na gospodina Stevandića.