Govor

E odlično, hvala. No, želio bih da možda iskoristim ovu priliku i da kažem da je odgovornost, prije svega, na parlamentarnoj većini, ne na opoziciji, ova incijativa je legitimna, podržalo je ovu incijativu jedan broj poslanika, no vi ste ti koji ste prije svega donesioci odluka. Želio bih da kažem da sam ja lično prije sedam ili osam godina, znači prije 2013. godine, bio u sličnoj situaciju kao član Savjeta ministara i tada je vršena rekonstukcija i tada nije smetalo da zahtjeve koji jesu iz Republike Srpske svi vi se izjasnite i da date svoj glas vezano za tadašnju rekonstrukciju Savjeta ministara i ne vidim razloga zašto bi se to sada smještalo kao to je neka, neko pitanje i neka briga koja se tiče negdje Republike Srpske ili eventualno nekog drugog entiteta i na neki način to je bježanje od odgovornosti. Želio bih da kažem da je, bar za mene, ova situacija potpuno čista i jasna. Mi kao Predstavnički dom skoro da nemamo šta da utvrđujemo, već treba samo da se opredijelimo i da izreknemo sankciju prema jednom ministru koji je izabran glasovima ovog Predstavničkog doma i taj Predstavnički dom je upravo taj koji može da evenutalno cijeni o odgovornosti tog ministra kako i zakon predviđa. Potpuno je jasno da u vremenu vanrednog stanja ili vanredne situacije krivična odgovornost i politička odgovornost se sankcionišu mnogo strožije nego kada je, kada se radi o mirnodobskom vremenu, o vremenu koje nije zahvaćeno ovom pandemijom kao što je to ovaj slučaj. Znači, ovaj Parlament ne utvrđuje bilo kakve činjenice, one su jasne jer su akteri potpuno jasno i nedvosmisleno i transparentno izjavili da su kršili pravila i propise u vrijeme vanrednog stanja, odnosno vanredne situacije. I zbog toga želim još jednom da kažem da ovo nije nikakav sukob pozicije i opozicije. Bilo kakav sukob predstavnika jednog ili drugog entiteta. Odgovornost je na onima koji su izglasali ovaj Savjet ministara i ovog ministra i zamjenika ministra i sposobnost da se suoče sa tim ili će tu odgovornost da izbjegnu na jedan od načina kako nam se čini da se u tom pravcu ide. To bi praktično značilo da ukoliko po ovom pitanju ne budete imali jasan stav, da vi ili neki od nas pristaju na kršenje zakona i da mi smo spremni da to kršenje sankcionišemo, jer ovdje postoji samo jedna sankcija, rekonstrukcija Savjeta ministara sa ministrom i zamjenikom i ne postoji druga. Ne postoje mjere opomene ili neke druge kojim bi se izrekle nekom pojedincu, u ovom slučaju ministru i zamjeniku ministra. To bi značilo i da oni koji ne budu se jasno po ovom pitanju izjasnili, da i šute na ovu situaciju, da pristajete na, ne samo na kršenje zakona, nego i pristajete na to da se nezakonito postupanje toleriše u institucijama BiH, odnosno u ovom Parlamentu. I vi zbog toga, svi oni koji po ovom pitanju ne budu imali svoj jasan stav treba da taj teret ponesu i da glasaju kako hoće po svom nahođenju, ali ja mislim da, evo, i bez ove opozicije i bez bilo čega što, da se želi nametnuti ili prišiti ovoj opoziciji, taj kredibilitet ovog Parlamenta u najvećoj mjeri zavisi od onih koji imaju ovdje parlamentarnu većinu. I zato, ne osvrćite se na nas, ne gledajte na nas, mi jasno iznosimo svoj stav. Vi morate da budete toliko veliki da jasno kažete – da, ovo je kršenje zakona u vrijeme vanrednog stanja i vanredne situacije i mi smatramo da sankcija treba da se izrekne. Naravno da je normalno, normalna situacija u svakoj normalnoj zemlji, ovaj Parlament o tome ne bi raspravljao, već bi svaki pojedinac koji prihvata i priznaje svoju odgovornost se sam povukao, bez da se izlaže, evo, ovoj diskusiji i glasanju u ovom uvaženom Domu. Evo, toliko i hvala. Nadam se da je bilo u okviru vremena.