Govor

Dobro, onda ću malo da priđem. Sada se čuje bolje, je li tako?