Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Na ovo što je kolega Mehmedović rekao, da upravo to nije, odnosno ovo nije neozbiljna situacija, ovo je vrlo ozbiljna situacija, samo je bila vrlo ozbiljna situacija i kad se izjašnjavalo o članovima Središnjeg izbornog povjerenstva, gospodine Mehmedoviću i ja ovo samo doživljavam kao, evo, recimo da su se kolege iz SDA, ne znam hoće li biti gruba riječ, dozvali pameti, da parlamentarna većina ne može ovako ovakvo funkcionirati. Da je funkcionirala, što sam vas upozoravao nekoliko puta, i u ovom i u prošlom mandatu, dakle, možda bi se i dogovorili kako ćemo danas ovo raščistiti ili prije ovoga, prije sjednice, međutim, očito da je sad kasno. Bojim se da ako nije to ovo što sam sad stekao dojam, da će se ovo nastaviti i da ćemo dolaziti sve u gore i gore situacije. Dakle, upravo tako, nije ovo neozbiljna, ovo je vrlo ozbiljna stvar, ali je vrlo ozbiljna stvar bila i tamo u ožujku kad smo mijenjali Središnje izborno povjerenstvo onako kako ste se ponašali. Hvala ljepo.