Govor

Evo, ja se upravo osvrćem na krive navode mojih prethodnika koji su, evo, ispravljali neke navode koje sam ja rekao. To je zapravo neslaganje sa mojom diskusijom i mogli su se komotno prijaviti za diskusiju i da kažu potpuno suprotnu argumentaciju i svakako to treba uvažavati. Ja nijednog momenta nisam rekao ni da ćemo podržati smjenu ni da nećemo, nego ćemo se izjasniti prilikom glasanja. Kakvo će ono biti, kakav će rezultat vidjet ćemo, ali nije neozbiljno ovo što sam ja rekao kao što uvaženi kolega to reče. Vrlo ozbiljno, šta ćemo dobiti smjenom Košarca? Dobit ćemo, poznavajući kadrovsku politiku SNSD-a dobit ćemo gore rješenje vjerovatno, jer ja sam dugo godina u ovom Parlamentu i znam kakvi su sve kadrovi obnašali upravo ovo, dužnost ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i kakve smo sve probleme imali sa tim kadrovskim rješenjima. Zbog toga kažem da potpuno podržavam argumentaciju kolega zastupnika koji su podnijeli ovu incijativu, ali šta ćemo dobiti nakon toga, to je pitanje koje, evo, opterećuje i nas sve, šta ćemo dobiti nakon, evo, ako izglasamo smjenu ministra? Prema tome, ja vas molim da vrlo ozbiljno o ovoj stvari razmislimo. Trebamo biti odgovorni ljudi za budućnost BiH. Ovo je naša zemlja o kojoj moramo voditi računa. Hvala lijepo.