Govor

Hvala. Ispravka krivog navoda, gospodin Dragan Mektić. Izvolite.