Govor

Hvala gospodo predsjedavajući, uažene dame i gospodo zastupnici, cijenjeni gosti. Na dnevnom redu je zahtjev za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gospodina Staše Košaraca, incijativa grupe zastupnika, sasvim legitimna, opravdana i argumentirana, i da smo mi zemlja sa uređenim sistemom i tradicionalno razvijenom demkratijom, mi danas ne bi razgovarali o ovoj incijativi. Zašto? Zato šti bi se ostavka gospodina Košaraca podrazumijevala i ona bi bila prirodan slijed aktivnosti i poteza koje bi uvaženi ministar Košarac sam napravio. Prvobitna izjava njegovog političkog šefa o kraju njegove političke karijere je relaksirala negativnu reakciju javnosti, što je imalo pozitivnog odjeka u javnosti i dočekano sa oduševljenjem, ali mi nismo zemlja sa demokratskom tradicijom pa mi danas raspravljamo o ovoj incijativi. Druga stvar, prema ovlaštenjima predsjedavajućeg Vijeća ministara isti je mogao donijeti odluku o smjeni Košarca, jer potiču iz iste političke stranke i mi danas da ne raspravljamo uopće na ovu temu. Mogao je, kao što rekoh, i Košarac podnijeti neopozivu ostavku kako je to uradio prije nekoliko dana ministar sigurnosti i to bi bila gotova stvar o kojoj se ne raspravlja. Međutim, ništa se od toga nije desilo. A zašto? Zato što SNSD nije iskren u namjeri da smjeni svog ministra, već da se dodatno komplicira politička scena u BiH i naravno, da se taj vrući krompir prebaci nama u Parlament, prvenstveno nama u SDA koji činimo tu parlamentarnu većinu zajedno sa SNSD-om i ostalim političkim strankama i da se dodatno zategnu odnosi na nivou BiH i dodatno iznjedri argumentacija za dodatno rušenje institucija BiH i na ovaj način. Mi u Klubu zastupnika SDA ne možemo prihvatiti takav odnos prvenstveno politike SNSD-a i zato ova argumentacija kolega zastupnika koji su predložili ovu incijativu stoji, ali mi ne želimo da učestvujemo u sukobu pozicije i opozicije iz manjeg bh. entiteta i ne želimo da prihvatimo bilo koju stranu da je u pravu, ali svakako argumentacija za smjenu kolege, gospodina Košarca stoji. Zadnji sam od zastupnika SDA koji bi dozvolio bilo kakvu trgovinu, bar što se tiče mog glasa u Parlamentu, pogotovo sa SNSD-om. Zato kažem, zahtjev je opravdan, ali šta ćemo dobiti kao rezultat poslije, šta će dobiti država, bavit ćemo se samo ministrskim pozicijama i nećemo se baviti problemima o kojima su, evo, i moje kolege prije mene govorili. Ja želim da imamo stabilan politički ambijent u ovom Domu, želim da obezbijedimo korektne odnose, a naravno, političke stranke koje su kandidirale ministre imaju odgovornost prema javnosti, isto kao i mi ostali i neka oni koji smatraju da je učinjena greška prema javnosti u BiH, neka odgovaraju, znači kad je u pitanju politička odogovornost. Kada je u pitanju odgovornost prema zakonu, naravno sudovi i sudije neka rade svoj dio posla i neka sankcije koje su propisane zakonom snosi onaj koji se nedolično ponašao u periodu ove pandemije koja nas je zahvatila. Zato naš glas, naš stvar prema ovoj incijativi mi ćemo, naravno, pokazati prilikom glasanja, ali svakako ne želimo da se to shvati na bilo koji način da bilo šta mi trgujemo, jer ne želimo da snosimo dio političke odgovornosti za rušenje kakvog, takvog ambijenta koji imamo u Parlamentarnoj skupštini BiH za donošenje odluka od interesa za državu BiH i građane BiH. Hvala lijepo.