Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Kao jedan od potpisnika ove incijative imam potrebu da kažem nekoliko rečenica. Dakle, gospodin Košarac i ja, to je poznato svima koji prate rad ovog Parlamenta, nismo politički istomišljenici što nije prepreka bila da imamo jedan korektan odnos sa međusobnim uvažavanjem, pa čak i onda kada su te razlike u političkim mišljenjima jako velike. Neću govoriti i ponavljati o izjavama koje je moj kolega Helez spomenuo, sa čim se slažem, jer to nije tema današnje rasprave, ali kako god se ovo danas završilo, ovo već sada rezultira time da u ovaj Parlament uvodimo novu političku naviku, a to je da, evo, i u slučaju kad govorimo u ljudima, nismo apriori orjentisani da je sve kod nekog negativno ili da je sve pozitivno. Ono što je dobro kažemo da je dobro, ono što ne valja kažemo da ne valja. I u tom smislu se slažem apsolutno sa gospodinom Arnautom, kolegom, kada je u pitanju reakcija Staše Košaraca. Njoj je samo falilo još na kraju da kaže – i zato podnosim neopozivu ostavku što nije, je li, politčka navika na ovim prostorima, ali sve ono otalo je mnogo zrelije, mnogo odgovornije nego što je bilo koji političar u sličnim okolnostima do sada rekao. E, kad govorimo o tome šta je dobro, a šta nije dobro, konkretan slučaj, dakle, kao što je opisano i u prijedlogu i incijativi za smjenu, dakle, to je nešto što je nedopustivo, nezrelo, neodgovorno i zaslužuje sankciju. I mislim da sam i ja i ostale kolege koje su potpisnici te incijative u više navrata iskazali ovakav stav. Ja neću govoriti o ovoj ljudskoj strani razloga zašto se tu našao, koju bih mogao razumjeti, jer sam se i sam našao u sličnoj situaciji gdje bliži članovi porodice su, je li, tretirani od strane, ovaj gospodina Šabanovića i ne bih mogao sad se izjasniti na način kako bih se ja opredjelio da sam bio pozvan, ali ima ono što se zove politička odgovornost o kojoj treba razmišljati čak i u takvim situacijama. Dakle, to je apsolutno jedna loša pojava i zbog toga smatram ovaj zahtjev opravdanim. Ono što jeste dobro i šti mislim da je danas prilika da kažem jeste rad ministra Košarca na rješavanju problema namjere susjedne Republike Hrvatske da skladišti i odlaže radioaktivni i nukelarni otpad na lokaciji Trgovska gora. Da ne širim daleko ugođaj reći ću samo ovo, da je on u ovih nekoliko mjeseci kako je ministar uradio više nego njegovi prethodnici u mandatima koji su prethodili ovome i nadam se da ćemo imati prilike i o ovoj temi da razgovaramo u Parlamentu, jer svi smo deklarativno protivnici te namjere, a nije baš puno ljudi podmetnulo leđa da se nešto konkretno uradi. E sad, da je danas tema Trgovska gora, ministar Košarac bi imao moju punu podršku za aktivnosti koje radi, bio bi vrlo afirmativan prema njemu, ali pošto nažalost to nije tema, nego nešto drugo, ja ću podržati zahtjev za rekonstrukciju Vijeća ministara u smislu, ovaj, ovih smjena jer smatram da ono što je učinjeno, posebno u okolnostima u kojima se desilo, zaslužuje sankciju. Hvala.