Govor

5 minuta, nisam, nisam shvatio da ste ograničili raspravu. Ništa onda ću završiti i hvala predsjedavajući i samo dakle da dodam da to ukoliko ovo ne bude podržano, na stranu sve ljudske kvalitete gospodina Košarca, na stranu njegova iskrena isprika, ali to šalje jako, jako lošu poruku bosanskohercegovačkoj javnosti da zakon ipak nije isti za sve. Hvala.