Govor

Hvala. U skladu sa članom 157. Poslovnika, Savjet ministara ima mogućnost, ako želi, da da odgovor. Nema potrebe. Otvaram raspravu. Za riječ se javio gospodin Damir Arnaut, izvolite.