Govor

Navedeni zahtjevi su iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara, odnose se na smjenu ministra Staše Košarca i zamjenika ministra Siniše Ilića, u skladu sa članom 153. Poslovnika, dostavljeni su 08.05. i 12.05.2020. Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara BiH, poslanicima u Predstavničkom domu, te Domu naroda. Podsjećam, na odredbe člana 154. Poslovnika kojim je predviđeno da se prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili rekonstrukciji obavezno stavlja na dnevni red nakon 20 dana, a najkasnije nakon 30 dana. U skladu sa članom 157. pozivam predstavnike predlagača da obrazlože prijedlog. Riječ ima gospođa Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite.