Govor

Hvala. Nema više komentara na dobijene odgovore. Prije prelaska na treću tačku dnevnog reda, koja je sada na redu, dva obavještenja. Jedno, da je na jučerašnjoj sjednici Kolegijuma u proširenom sastavu odlučeno da se objedini rasprava o tačkama 3. i 4. s obzirom da se radi o zahtjevu za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara. Dakle, glasa se odvojeno, ali se, je rasprava objedinjena. I drugi, da ograničavamo raspravu na 5 minuta. Tačka tri, Ad. 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH), broj: 01-50-1-892/20 od 06.05.2020. godine Tačka četiri, Ad. 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11.05.2020. godine