Govor

Molim vas da vodite računa o dozvoljenom vremenu. Riječ ima gospodin Damir Arnaut.