Govor

Ja ću nastaviti insistirati na ovome prema entitetskim vladama, ali evo ovo sam imao potrebu da kažem.