Govor

Zahvaljujem se svima od kojih sam dobio odgovor. Izdvojio sam jedno pitanje da komentarišem, a ono je vezano za nezadovoljstvo građana kojima se naplaćuje carinski pregled pošiljke u pošti 8,5 maraka. Identična je situacija sa onim iznosom, čini mi se, 1,8 maraka za poštarinu, za ono što ste kupili u inostranstvu. Dugo vremena je trajala ova priča da li pošta ima pravo da to naplaćuje, u kom iznosu i da li se stvarno plaća taj carinski pregled. Ja se zahvaljujem Upravi za indirektno oporezivanje, koja nam je čitavu ovu priču rasvijetlila na način da je jasno da pošte ovo rade tako da praktično na nelegalan način uzimaju novac građanima. Taj carinski pregled koji pošte naplaćuju zapravo ne postoji i u odgovoru na moje pitanje je Uprava za indirektno oporezivanje jasno rekla, da ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za carinski pregled prilikom preuzimanja poštanskih pošiljki, niti je navedena sporna naknada uopšte prihod Uprave za indirektno oporezivanje. Ta naknada nazvana, pod navodnicima, carinski pregled na koji se potrošači žale, je naknada koju naplaćuju i prihoduju javni poštanski operateri. Dakle, ljudi smislili da nazovu naknadu carinskom, valjda je tako lakše probavljiva, a to je novac koji bez ikakvog osnova uzimaju sebi. I još jednom se zahvaljujem Upravi za indirektno oporezivanje što je rasvijetlita čitavu ovu priču, s tim da još treba da znamo jednu stvar, da su se poštanski operateri u BiH, duboko svjesni toga na koji način uzimaju novac građanima bez osnova, obratili Svjetskoj poštanskoj uniji da ih izuzme od primjene međunarodnih propisa gdje je, logično, zabranjeno da se dva puta naplati poštarina za jednu te istu poštu.