Govor

U skladu sa članom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i inicijative u pisanoj formo postavili su poslanici: Snježana Novaković-Bursać postavila je jedno pitanje, Aida Baručija postavila jedno pitanje, Saša Magazinović postavio 61 pitanje, Šemsudin Dedić postavio dva pitanja, Vlatko Glavaš postavio jedno pitanje, Mirjana Marinković-Lepić postavila šest pitanja, Šemsudin Dedić postavio tri pitanja, Jasmin Emrić zatražio upućivanje urgencije, Nikola Lovrinović postavio dva pitanja, Damir Arnaut postavio dva pitanja i uputio inicijativu. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja Aide Baručije dostavljeno šest odgovora, na pitanja Saše Magazinovića dostavljeno 25 odgovora, na pitanja Branislava Borenovića dostavljena dva odgovora, na pitanja Jasmina Emrića dostavljena su tri odgovora, na pitanja Mirjane Marinković-Lepić dostavljena su tri odgovora, na pitanja Damira Arnauta dostavljena su tri odgovora, na pitanja Šemsudina Mehmedovića dostavljena dva odgovora, na pitanja Nenada Nešića dostavljeno sedam odgovora, po jedan odgovor dostavljen je na pitanja Snježane Novaković-Bursać, Alme Čolo i Šemsudina Dedića. Ima li komentara na dobijene odgovore? Gospodin Saša Magazinović, izvolite.