Govor

Zapisnik ste dobili. Ima li pitanja, primjedbi? Otvaram raspravu. Izvolite. Gospodin Nikola Lovrinović, izvolite.