Govor

Kolegij nema saglasnost, naknadno ćemo se izjašnjavati o ovome. Konstatujem da je na 9. sjednici Doma usvojen sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja; 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH), broj: 01-50-1-892/20 od 06.05.2020. godine; 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11.05.2020. godine; 5. Zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 29.04.2020. godine; 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29.03.2019. godine, skraćeni postupak, sa Izvještajem Ustavnopravne komisije; 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-84/19 od 07.01.2019. godine, skraćeni postupak, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet; 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanica Aida Baručija, broj: 01-02-1-222/19 od 26.02.2019. godine, sa Mišljenjem Ustvnopravne komisije; 9. Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-02-1-317/20 od 24.02.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 10. Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-01-1-762/20 od 06.04.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02- 02-1-596/20 od 31.03.2020. godine (prvo čitanje); 12. Prijedlog zakona o metrologiji BiH, predlagači poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-589-1/20 od 28.05.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 13. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed pandemije COVID-19 po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-734-1/20 od 21.05.2020. godine; 14. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije COVID-19, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-02-1-761-1/20 od 21.05.2020. godine (zakon po hitnom postupku); 15. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 21.05.2019. godine (zakon u prvom čitanju); 16. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH (predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović) (zakon u prvom čitanju), koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da materijale i prijedloge istih iz tačaka 6, 8. i 12. dnevnog reda 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmotri i predloži sveobuhvatne izmjene i dopune, u roku ne dužem od 60 dana“, broj: 01-02-1- 840/19 od 21.05.2019. godine; 17. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 21.05.2020. godine (zakon u prvom čitanju); 18. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, predlagači poslanici: Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 21.05.2020. godine; 19. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-186/19 od 21.05.2020. godine; 20. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1-1872/19 od 21.05.2020. godine; 21. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plata za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Takođe, ovom inicijativom podstičem Savjet ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definisala“, broj: 01-50-1-313/20 od 21.05.2020. godine; 22. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Edite Đapo koja glasi: „U skladu sa članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH u kojima se vode lični podaci građana, s ciljem bržeg i efikasnijeg pribavljanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim opštinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja“, broj: 01-50-1-618/20 od 21.05.2020. godine; 23. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1- 1963/19 od 12.11.2019. godine; 24. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01,01/4-16-10-763/20 od 07.04.2020. godine; 25. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4- 291/20 od 03.02.2020. godine; 26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020. godine i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12.02.2020. godine; 27. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17.02.2020. godine; 28. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04.03.2020. godine; 29. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-740/20 od 01.04.2020. godine; 30. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09.04.2020. godine; 31. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10.03.2020. godine; 32. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 678/20 od 17.03.2020. godine; 33. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12.03.2020. godine; 34. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju sa parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020. godine; 35. Obezbjeđivanje sredstava za sprovođenje Lokalnih izbora 2020. godine, predlagač: poslanik Predrag Kojović, broj: 01-50-1-15-9/20 od 10.06.2020. godine; 36. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Damira Arnauta i Mirjane Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-816/20 od 17.04.2020. godine; 37. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje da, u skladu sa članom 39. Zakona o komunikacijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), najkasnije u roku od 30 dana pokrene postupak izbora članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH”, broj: 01-50-1-897/20 od 07.05.2020. godine; 38. Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), upućujem poslaničku inicijativu Savjetu ministara BiH da u roku od 120 dana Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama BiH ('Službeni glasnik BiH', broj 32/02) na način da sa radom prestaje Komisija za koncesije BiH“, broj: 01-50-1- 15-8/20 od 11.05.2020. godine; 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog 9. aprila 2020. u Sarajevu, broj: 01,02- 21-1-927/20 od 11.05.2020. godine; 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 9.500.000,00 evra – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22.05.2020. godine 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 05.06.2020. godine. Prelazimo na dnevni red po usvojenim tačkama. Tačka jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH