Govor

Hvala predsjedavajući. Na osnovu člana 71. Poslovnika tražimo uvrštavanje nove tačke na dnevni red današnje sjednice, a to je – Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Dakle, ovo je Prijedlog zakona koji je još pokrenut u prošlom sazivu ovog Doma, u međuvremenu smo ga kolega Emrić i Magazinović i ja preuzeli i Zakon je u prvom čitanju razmatran na 3. sjednici Predstavničkog doma u januaru ove godine nakon što je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma utvrdila i usklađenost Zakona sa Ustavom BiH i prihvatila principe Prijedloga zakona. Dom je, podsjećam, u januaru kada je razmatrao na 3. sjednici ovaj Prijedlog zakon usvojio zaključak – da se neće izjašnjavati o Prijedlogu zakona, te da od Vijeća ministara traži da mu u roku od 90 dana dostavi Prijedlog zakona o sukobu interesa. Taj rok je istekao 20.04. ove godine, dakle prije gotovo dva mjeseca i s obzirom da je taj rok istekao, te kako Poslovnik jasno propisuje tok zakonodavnog prostupka, neophodno je da Dom nastavi taj zakonodavni postupak i isti okonča bilo usvajanjem ili odbijanjem Prijedloga zakona. Podsjećam, da na web stranici Parlamentarne skupštine BiH jasno stoji da je ovaj Prijedlog zakona još uvijek u proceduri i to je, naravno, u skladu sa Poslovnikom, jer se zakonodavni postupak može okončati isključivo na način da zakon bude usvojen, da bude odbijen ili da ga predlagač povuče. Ništa od toga se nije desilo, Dom je u suštini odgodio svojim zaključkom izjašnjavanje, dao Vijeću ministara rok od 3 mjeseca, Vijeće ministara nije postupilo po tom roku, što nije iznenađujuće i mi sada imamo obavezu da nastavimo zakonodavni postupak po pitanju Prijedloga zakona o sukobu interesa. Hvala.