Govor

A, pa evo javio se Predrag Kojović, ali ima vremena... prijedlog zaključaka, dakle. Riječ ima gospodin Predrag Kojović, izvolite.