Govor

Radi se o predlagaču Savjet ministara, dakle ne ova koja Vi kažete, to je ranije predložena tačka 13. dakle, ne ova.