Govor

Sve je u redu, hvala Vam. Ja ako sam Vas dobro shvatio, predsjedavajući, upravo ste pročitali da ste skinuli tačku 13. sa dnevnog reda – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje, dakle, u drugom krugu. Jel' to greška neka, mislim ... kako ćete skinut drugi krug glasanja, a rekli ste tačka 13. je li neka greška oko broja? Kad ste čitali tačke koje su skinute sa dnevnog reda.