Govor

Hvala. Iscrpili smo poslanička pitanja i odgovore. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. U, kada je u pitanju dnevni red koji ste dobili, evo predloženih izmjena u ime Kolegija, neće biti sledeće četiri tačke: Tačka 13. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama, na zahtjev Zajedničke komisije. Tačka 32. Izvještaj o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe, na zahtjev Zajeničke komisije za odbranu i bezbjednost. Tačka 38. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta, na zahtjev Komisije za finansije i budžet. Tačka 41. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije i Mirjane Marinković- Lepić, jer je navedena inicijativa povučena iz parlamentarne procedure. Na dnevni red dodaju se: Tačka 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Dopunjene su: Tačka 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, skraćeni postupak, sa Izvještajem Ustavnopravne komisije. Tačka 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet. Tačka 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: gospođa Aida Baručija, sa Mišljenjem Ustvnopravne komisije. Tačka 9. Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Tačka 10. Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije i Tačka 12. Prijedlog zakona o metrologiji BiH, predlagači poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Izvještaj i mišljenja komisije su negativni, odnosi se na ove posljedenje tačke sa mišljenjima. Sada otvaramo raspravu o dnevnom redu. Imamo, prijedlog smo dobili pred početak sjednice pismeni, gospodina Damira Arnauta, ali je najbolje da on to lično predloži. Gospodine Arnaut, izvolite. Radi se o prijedlogu