Govor

Ma naravno da sam govorio u nekom prenesenom značenju, ali evo bar smo locirali da se budžet nalazi kod vas u Savjetu ministara i iskreno se nadam da će konačno se pojaviti u narednom periodu, vjerovatno u ovoj godini sigurno, kako ste rekli, i u Predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamenta BiH, jer se radi o ključnom dokumentu za jednu zemlju, za brojne institucije, za izborni proces, za same građane. Obećali ste, ustvari Vaši šefovi su obećali da će to biti do kraja maja mjeseca ove godine, evo polovica je juna, imam osjećaj da će to zagaziti i u juli mjesec, ali to je Vaša odluka, to je Vaš stav, to je Vaše ponašanje, čekamo.