Govor

Hvala lijepo. Ne znam da li bi nekad u vremenu usvajanja budžeta Bosne i Hercegovine bio neki bijeli dim iznad ove zgrade, a ovaj ga put sasvim sigurno neće biti, nije primjereno da se tu pojavljuje, ali je sasvim primjereno i sigurno da će biti usvojen budžet zajedničkih institucija. Ja Vas želim podsjetiti da je predlagač budžeta Predsjedništvo BiH, da je Savjet ministara na početku ove pandemije usvojio Prijedlog budžeta koji je uputio Predsjedništvu BiH. Procjenjujući promjenu situacije koja se dešavala u društvu kao posledica te pandemije u dogovoru sa Predsjedništvo BiH taj akt je povučen sa prijedlozima i sugestijama Predsjedništva šta, kako da se neke stvari u tom budžetu promijene. U skladu sa događajima koji se odvijaju u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potrebama određenih institucija, u skladu sa preporukama Predsjedništva BiH i u skladu sa našim politikama u Savjetu ministara biće pripremljen i usvojen budžet i upućen Predsjedništvu u dalju proceduru, a poslije toga će doći ovdje pred vas, uvažene poslanike, koji ćete dati svoj konačni sud o budžetu zajedničkih institucija BiH. Nismo jedina zemlja koja nije usvojila budžet, naravno mnogo je zemalja koje se susreću sa nekim sličnim problemima. Naravno, ja se nadam da u ovom mandatu ovog Savjeta ministara je, ovo je poslednja godina da nemamo budžet na početku godine, kažem nadam se. Hvala lijepo.