Govor

Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara, gospodin Tegeltija, iako je mislim da je već odgovoreno na ovo, ali dobro.