Govor

Hvala. Moje je pitanje gospodinu Tegeltiji, predsjedavajućem Savjeta ministara, a prije pitanja želim da mu čestitam na nagradi koju je dobio prije nekoliko dana, najpolitičar, najrukovodilac u Bosni i Hercegovini. U toliko je ta nagrada značajnija, obzirom da se radi o predsjedavajućem, vjerovatno jedinom u svijetu, jednog izvršnog organa zemlje u kojoj nemamo budžet već evo sedam, šest mjeseci. I zato postavljam pitanje vezano za budžet zajedničkih institucija BiH, obzirom da to zanima sve rukovodioce institucija na nivou zajedničkih institucija BiH, čuli smo mnogo pitanja i za izborni proces, a imajući u vidu i poziciju koju obavlja predsjedavajući Savjeta ministara mislim da je vrlo važno da dobijemo odgovor precizno – kada će konačno taj bijeli dim se pojaviti iznad Savjeta ministara ili ne znam Predsjedništva BiH i kada ćemo konačno dobiti budžet zajedničkih institucija BiH i da li će se to desiti uopšte u ovoj godini?