Govor

Gospodine predsjedavajući, poštovani prisutni, sve vas pozdravljam. Ja koliko vidim u sali nije prisutan ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gospodin Staša Košarac, moje pitanje je upućeno njemu i inače ne mogu da nikako se otmem dojmu da nešto krupno ne štima u radu ovog Parlamenta, jer evo u vrijeme kada je na dnevnom redu pitanje povjerenja ministru Staši Košrcu on nije prisutan na sjednici, kao što nisam mogao ni nedavno da shvatim da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine raspravlja o stanju u pravosuđu, a da ministar pravde ne sjedi ovdje zajedno sa nama. Tako i danas ovo razumijem odsustvo ministra vanjske trgovine, ali i pored toga postaviću pitanje koje sam planirao. Naime, u usmenoj formi postavio sam pitanje ministru Staši Košarcu – koji su Vaši razlozi, koji su Vas razlozi opredijelili da u vrmenu pandemije, tačnije 22.04.2020. godine i 14.05.2020. godine izvršite interni premještaj službenika u Vašem ministarstvu? Naime, radi se o pomoćniku ministra za carinsku politiku i šefu Odsjeka za bilateralne trgovinske odnose, radi se o službenicima koji su ocjenjeni najvećom mogućom ocjenom – naročito uspješan, a koji su u najvećoj tajnosti i bez njihovog znanja i saglasnosti i bez znanja sekretar ministarstva premješteni na potpuno drugačije poslove. Naime, kako sam rekao u vremenu pandemije je iskorišteno vrijeme za mnogo štošta, a evo vidimo i za uklanjanje očigledno profesionalnih državnih službenika Bošnjaka u Ministarstvu vanjske trgovine. Naime, pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarife, koji je Bošnjak, koji je dugogodišnji radnik na tom radnom mjestu, interno je premješten na poziciju pomoćnika ministra za pravne i opće poslove, a na njegovo mjesto je postavljen državni službenik hrvatske nacionalnosti. 14.05.2020. godine šef Odsjeka za bilateralne trgovinske odnose u Sektoru za međunarodne trgovinske odnose, koji je isto tako Bošnjak, interno je premješten na poziciju šefa Odsjeka za koordinaciju politike ruralnog razvoja u Sektoru poljoprivrede, ishranu, šumarstvo i ruralni razvoj. Ovaj, i isto tako i šef Odsjeka za pravne poslove je u ovom vremenu premješten na određen druge poslove. Dakle, ova dva državna službenika su ocjenjena najvišom ocjenom, očigledno su premješteni na poslove koji im nisu bliski u njihovom radu. S druge strane može se kazati da je sve ovo urađeno bez njihovog znanja, bez znanja sekretara i da je, da su iskorištene određene skraćene procedure koje se događaju u vremenu pandemije, da se ovi službenici trajno uklone sa svojih radnih mjesta. Prema tome, volio bi zaista čuti odgovor ministra Košarca u vezi sa osvim, jer mislim da su ovo nedopustive stvari koje, prije svega, štete radu Ministarstva, a onda i narušavaju sve ove druge odnose. Hvala lijepo.