Govor

Hvala. A komentarisat ću odgovor, dakle, ministrica vanjskih poslova je našla za shodno da napadne ambasadoricu BiH, Martinu Mlinarević, u Češkoj Republici zbog jedne izuzetno ljudske geste, kada je spustila zastavu na pola koplja zbog smrti istaknutog pisca bosanskohercegovačkog porijekla, Bekima Serijanovića. Ja napominjem da ambasadorica time nije prekršila niti jedan akt. Zakon o zastavi BiH ne propisuje uopšte kada i pod kojim uslovima se zastava spušta na pola koplja. Mi možemo razmatrati koliko je to bilo diplomatski prikladno, međutim, u svakom slučaju treba podcrtati da je to bila jedna nadasve ljudska gesta, a ministrica vanjski poslova je našla za shodno da traži očitovanje ambasadorice Mlinarević oko tog ljudskog gesta, a ne nalazi za shodno da postupi po smjernicama ovog Doma i pošalje protestnu notu Republici Hrvatskoj zato što nam organiziuju Blajburg u BiH. Hvala.