Govor

Svjedoci smo, dakle, da usvajanje budžeta kasni, da vrijeme prolazi i da je potrebno obezbijediti sredstva kako bi se pokrenule radnje, pripremne radnje za provođenje izbora. Tako da, ja apelujem da se bez obzira na, evo, kako predsjedavajući kaže, skorašnje usvajanje budžeta, donese odluka o obezbijeđivanju sredstava za provođenje lokanih izbora.