Govor

Hvala lijepo. Što se tiče pitanja i navoda koje je citirala poslanica, ja i dalje stojim na tom stanovištvu vezano za izbore. Izbori, po meni moraju se održati u ovoj godini, sredstva za izbore, onaj dio koji obezbjeđuje Savjet ministara biće obezbijeđena ili kroz budžet što ja sam siguran da će biti kroz budžet, ili posebnom odlukom za šta postoji zakonski osnov da se donese. Postoji i pripremljena odluka koju sam ja pripremio kao predsjedavajući Savjeta ministara u slučaju da se ne osvoji budžet zajedničkih institucija u odgovarajućem trenutku. Prema tome, budžet, naš plan je bio da budžet do kraja mjeseca maja se uputi u proceduru. Nažalost, još nije upućen jer su u posljednjem trenutku došli zahtjevi prema Ministarstvu finansija i trezora za izmjenu, određeni budžetski korisnici i zbog toga je pomjereno usvajanje budžeta na Savjetu ministara. Sljedeće sedmice, na sljedećoj sjednici, na sjednici Savjeta ministara bit će budžet za 2020. godinu. Unutar budžeta za 2020. godinu biće planirana i sredstva za održavanje lokalnih izbora 2020. godine. Hvala lijepo.