Govor

Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara. A kad je u pitanju nošenje maski, kao što znate stručnjaci preporučuju da se maske nose, tolerantno je naravno kad postoji razmak, kako ga nazivaju, socijalni, i mi ga imamo, taj razmak, i zbog toga veći dio narodnih poslanika i drugih prisutnih nema masku. Izvolite gospodine Tegeltija.