Govor

Hvala. Naravno da sam nezadovoljan odgovorom, tražit ću da se on precizno dostavi u pismenom obliku kako predviđa procedura, a ovaj minut ću da iskoristim da još jedno postavim pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara – da li je upoznat sa navodnom sms porukom koju je proslijedio jedan član Savjeta jednom od kandidata i čiji sadržaj je predmet istražnih radnji nadležnih organa i koja glasi – stid me je zbog ovog ma koliko racionalni bili razlozi za ovakvu odluku. Ustuknuo sam pred ucjenama kad su startovana djeca, nisam izdržao. Nemam obraza u oči da pogledam i neću dolaziti u Sarajevo, nemam snage da se sretnem. Evo toliko, hvala.