Govor

... izbor direktora Regulatorne agencije za komunikacije, predsjedavajućem ili nekom od ministara i volio bih da odgovor bude kratak. Nastojaću da i ja to uklopim u ovih dva minuta. Pitanje je – da li je tačno da je Savjet RAK-a o izboru direktora ove Agencije odlučivao na telefonskoj sjednici 24. aprila ove godine i da ta odluka, obzirom da Savjet donosi odluku, nikada nije dostavljena u Savjet ministara BiH, osim obavijesti, ali da odluku nisu dobili ni ostali učesnici kako bi ostvarili svoja radno-pravna prava? Takođe Vas pitam – da li je tačno da je Savjetu RAK-a koji je donio odluku o izboru direktora Draška Milinovića na ovu poziciju istekao mandat 23.12.2017. godine i da Savjet ministara nikada nije produžio bilo kakav status, status vršioca dužnosti ili neki drugi, tako da se postavlja pitanje, odnosno problematizuje njihova mogućnost da donesu kvalitetnu odluku? Takođe, u okviru ovog pitanja je i podpitanje – da li je za vrijeme dok je izabrani kandidat Draško Milinović bio direktor jednog od javnih servisa u Bosni i Hercegovini toj kući i njemu izrečeno 19 izvršnih mjera kazni prema ovoj kući i njemu lično u ukupnom iznosu od 246.000 KM? I da li je tačno da je kazna od 29.08.2017. godine izrečena i odgovornom licu Drašku Milinoviću u iznosu od 15.000 KM zbog neprovođenja odluka i mjera RAK-a i kršenja zakona i pravila čime je isti potvrdio opredjeljenost da se zakoni i propisi ne moraju poštovati u ovoj zemlji? Naravno – da li je tačno da je broj kazni, iznos izrečen ovoj medijskoj kući, ovom odgovornom licu u periodu od 2016. godine, pa do današnjeg dana za kršenje pravila i prinicipa Zakona o telekomunikacijama i Kodeksa veći od svih izrečenih kazni svim medijskim kućama u BiH zajedno?