Govor

Vrijeme gospodine Magazinoviću. Molim narodne poslanike, ali i članove Savjeta ministara da se drže vremena. Evo, prvo pitanje, prvi odgovor, svi su i postavljali duže pitanje i odgovarali duže i komentarisali duže. Dakle, dva minuta za pitanje, dva minuta za odgovor, jedan minut za komentar. Riječ ima gospodin Mirko Šarović.