Govor

Hvala gospodinu Tegeltiji. Komentar, gospodin Magazinović.