Govor

Glasujemo o Prijedlogu, znači, dopune Poslovnika. Aida Baručija, Alma Čolo, Borjana Krišto,