Govor

Hvala. Zaključujem raspravu, nema više prijavljenih. Izjašnjavamo se o Prijedlogu dopune Poslovnika. Molim sekretara da ponovo prozove, jer je to sigurnije, prozovite Vi da glasamo, a ona ćemo, imamo još prijedlog zaključka gospodina Nermina Nikšića, ali prvo o, dopunu da usvojimo.