Govor

Dobar dan svima. Poštovano predsjedništvo prvo želim da ukažem na činjenicu da mi ne poštujemo preporuke Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i da smo već preko 60 minuta u ovoj sali. Druga stvar, voljela bih da znam za ove kolege koji nam tvrde kako je prošla pandemija ili prolazi, koji su vam to eksperti rekli i dokazali, jer ne znam odakle vama ideja da prolazi kad svi stručnjaci, navesću samo gospođu, prof.dr. Dariju Kisić-Tepavčević koja nam svakodnevno kaže, govori i šalje poruku da se može očekivati da ova pandemija traje do kraja godine. Tako da kad budete imali nalaz i mišljenje relevantnih ljudi za to i budete imali garanciju da je pandemija prošla onda možete govoriti da je prošla, još uvijek ona nije prošla. Takođe želim reći, drago mi je da smo danas oko nečeg saglasni, a to je da završimo sa ovom, ovim dnevnim redom za dopunu Poslovnika i mislim da je krajnje neumjesno, gospodine Ermiću, da Vi držite slovo gospodinu Radmanoviću kako on ne poštuje Poslovnik, kada ste Vi svojim glasom „za“ na prethodnoj posljednjoj redovnoj sjednici prekršili zakone. Ali naravno o kršenju zakona, Ustava i svega onoga ko je radio, ko nije radio, sad bih ja mogla ovdje referisati o kompletnom Klubu SNSD-a i Srpskog kluba šta smo mi radili u doba pandemije, gdje smo angažovani, od doktora Stevandića i svih nas, da smo dali jednu i dvije kompletne plate u fondove, ovaj, ali o tome ćemo govoriti kad dođe vrijeme, hajte da se usmjerimo da odradimo ovo što treba, jer kao što sam rekla, ja ne vidim garanciju da smo danas bezbjedni da ovdje sjedimo više od 60 minuta, ako je struka rekla da budemo 60 minuta, daj budimo civilizovani pa bar poštujmo struku.