Govor

Hvala. Gospođica Sanja Vulić. Već sam rekao, ako se sjećate, da je Kolegij dogovarao i da imam pripremljen veliki broj tačaka dnevnog reda za redovnu sjednicu.