Govor

I samo još rečenicu, iako smo glasali da sjednica bude, da ima hitni karakter jer je hitna situacija, nakon ovoga što ste uradili kada je u pitanju inicijative određenih poslanika, mislim da se postavlja pitanje uopšte smisla da li glasati za jednu tačku dnevnog reda ....