Govor

ograničili smo vrijeme na 5 minuta, a Vi već govorite 9 minuta.