Govor

Upozoravam, još su se dva narodna poslanika javila za riječ, molim vas da se pridržavate dnevnog reda, a to je Prijedlog dopune Poslovnika i da se pridržavate vremena utvrđenog u skladu sa Poslovnikom. Gospodin Jasmin Emrić.